ประธานกรรมการบริหาร รพ.บางมด มอบรางวัลให้กับบุคลากร ในการสอบวัดความรู้เรื่องศัลยกรรมความงาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563


นพ.สุรสิทธิ์ อัศดามงคล ประธานกรรมการบริหาร รพ.บางมด ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับบุคลากร ในการสอบวัดความรู้เรื่องศัลยกรรมความงาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เรื่องศัลยกรรมลดขนาดหน้าอก (Breast Reduction) , การดูดไขมัน (Liposuction) และการฉีดไขมัน (Fat Grafting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านศัลยกรรมความงาม และเป็นประโยชน์ในการแนะนำผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์ศัลยกรรมความงามระดับเอเชีย ซึ่งแบ่งระดับการสอบออกเป็น 3 ระดับ และมีผลการสอบดังนี้

1. ระดับผู้จัดการ หัวหน้างาน และพยาบาล
ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ คุณรตะ ตระการประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมด


2. ระดับผู้ช่วยพยาบาล และผู้ช่วยเหลือคนไข้
ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ นุชจารี ศรีเตชะ ผู้ช่วยพยาบาล ประจำศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมด


3. ระดับพนักงานทั่วไป
ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ คุณปนัดดา เถกิงศักดากุล และคุณพิชญากร แสนวัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมดขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน
“มั่นใจยิ่งกว่า ที่โรงพยาบาลบางมด”

ปรึกษาปัญหาความงามเพิ่มเติมได้ที่ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2867-0606 ต่อ 1200 , 084-456-7777 , 063-770-0968 , 062-257-5499
http://bangmodaesthetic.com/home
Facebook : www.facebook.com/Bangmodaestheticcenter
LINE ID : @bangmod
Instagram : bangmodaesthetic
YouTube : http://www.youtube.com/user/bangmodhos
เพิ่มเพื่อน