รับสมัคร !!! Creative Marketing

หากคุณมีไอเดียบรรเจิด และอยากโชว์ความสามารถที่มี ถึงเวลาของคุณแล้ว !!!

คุณสมบัติ
  • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขา การตลาด, นิเทศศาสตร์, ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสนใจงานด้านศัลยกรรมความงาม
  • มีความรู้ความสามารถในเรื่อง Social Media
  • หากสามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator หรือตัดต่อ VDO ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ส่ง Resume และ Portfolio มาที่ marketing@bangmodaesthetic.com
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 867 0606 ต่อ 1213