รับสมัคร !!! เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Marketing Officer)


คุณสมบัติ
  • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขา การตลาด, บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์, ประชาสัมพันธ์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • มีความคิดสร้างสรรค์ สนใจในงานด้านศัลยกรรมความงาม
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator หรือตัดต่อ VDO ได้
  • มีความรู้ความสามารถในเรื่อง Social Media

หากสนใจสมัครงานตำแหน่งนี้ สามารถส่ง Resume มาที่   marketing@bangmodaesthetic.com หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 867 0606 ต่อ 1213 หรือ 1215