รอบรู้
การรับประทานที่ถูกต้องช่วยให้คุณมีสุขภาพความงามที่ดีได้เริ่มจากเพิ่มวิตามินให้กับผิวพรรณ ด้วยผักและผลไม้เพราะอาหารจําพวกนี้มีส่วนผสมของวิตามินหลากหลายชนิด ที่จะทําให้ผิวพรรณ ดื่มน้ํามากๆเพื่อสร้างความสมดุลย์ในร่างกาย หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนซึ่งเป็นตัวการสลายความชุ่มชื้นของผิวพรรณด้วยค่ะ ที่สําคัญคือต้อง งดการสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดเพราะคนที่สูบบุหรี่จัดๆจะนําเอาสารประกอบที่อยู่ในตัว บุหรี่นั้นเข้าสู่ร่างกายและมีผลทําให้เนื้อเยื่อที่มีส่วนทําให้ผิวหนังดูเต่งตึงและนวลเนียนตามวัยถูกทําลายลงอย่างรวดเร็วคนที่สูบบุหรี่วันละสิบซองจึงดูโทรมและเกิดรอยเหี่ยวย่นก่อนวัยอันควรค่ะ