บริการศัลยกรรมและความงาม
หน้าอกเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็นผู้หญิง หน้าอกที่มีขนาดพอดีและได้รูปทรงจะช่วยให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น การเสริมขนาดเต้านมให้ใหญ่ขึ้น หรือการแก้ไขหน้าอกที่หย่อนยานให้เต่งตึงขึ้น ซึ่งการทําศัลยกรรมหน้าอกจะแบ่งตามความต้องการได้ดังนี้

ฉีดไขมันหน้าอก
การนําไขมันมาฉีดหน้าอกเดิมนิยมทํากันมากในยุโรปและอเมริกา เพราะเชื่อว่าไม่เกิดอันตราย เนื่องจากเป็นไขมันของคนไข้เองแต่มีข้อเสียคือ
1. ต้องอาศัยความชํานาญในการทําจึงต้องเตรียมไขมันที่ถูกวิธีและฆ่าเชื้อได้เต็มที่
2. จะทําได้กับคนที่มีไขมันเพียงพอเช่นต้องอ้วนพอเพราะสมมุติจะฉีดหน้าอกข้างละ 100 cc. ต้องใช้ไขมันถึง 300 - 400 cc. เพราะต้องนําไขมันมากรองและอัดให้แน่น
3. หลังฉีดมักจะสลายตัวไป 50% ใน 6 เดือน ถึง 1 ปีประมาณ 1 - 2 ปีก็จะสลายไปหมด
4. ถ้าการเตรียมไม่สมบูรณ์อาจเกิดก้อนไขมันมาจับตัวกัน ทําให้แยกไม่ออกว่าเป็นก้อนเนื้องอกหรือก้อนไขมันที่ฉีดเข้าไป
5. คนที่เคยฉีดไขมันมาแล้วไม่แนะนําให้เสริมหน้าอกแบบใช้ถุง Silicone เพราะจะทําให้เกิดอาการแข็งตัวของเต้านมตามมา ในกรณีของคุณหมอแนะนําให้ฉีดเจลโพลิเมอร์ที่สามารถเอาออกได้แทนการเสริมหน้าอก

ผ่าตัดอย่างโปรฯ นมโตๆ ต้องมาก่อน
การเสริมขนาดเต้านมให้ใหญ่ขึ้นโดยการผ่าตัดใส่ถุงซิลิโคน เริ่มมีมาเกือบ 40 ปีแล้วได้รับการพิสูจน์แล้วว่าซิลิโคนเมื่อใส่ในร่างกายจะไม่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งถุงซิลิโคนสามารถอยู่ในคนเราได้ตลอดชีวิต ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น ถุงซิลิโคนรั่วหรือเกิดผังผืดที่มากเกินไปลักษณะของถุงซิลิโคนที่ใช้มีความแตกต่างกันหลายแบบขึ้นกับลักษณะผิวของถุง ซิลิโคน หรือสารที่ใส่เข้าไปในถุงซิลิโคน

ลักษณะผิวของถุงซิลิโคน
1. ผิวหยาบ
2. ผิวเรียบ

เชื่อกันว่าถุงซิลิโคนผิวหยาบจะเกิดผังผืดรอบถุงซิลิโคนน้อยกว่าถุงซิลิโคนผิวเรียบ แต่ยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันว่าดีกว่าอย่างแน่นอน

สารที่ใส่เข้าไปในถุงซิลิโคน
1.. ซิลิโคนเจลเป็นซิลิโคนเหลวที่ใส่เข้าไปในถุงซิลิโคน ข้อดีคือมีความนุ่มเหมือนเต้านมธรรมชาติข้อเสียคือถ้าถุงซิลิโคนรั่วซิลิโคนเจลจะแทรกเข้าไปในเนื้อเยื่อรอบ ๆ ทําให้เกิดเต้านมแข็ง
2. น้ําเกลือใช้น้ําเกลือใส่เข้าไปในถุงซิลิโคน ข้อดีคือถุงซิลิโคนรั่วจะไม่มีปัญหาเรื่องซิลิโคนเจลแทรกในเนื้อเยื่อข้อเสียคือมีโอกาสรั่วได้มากกว่าใช้ซิลิโคนเจล

การผ่าตัดได้ทั้งวางยาสลบ หรือใช้ยานอนหลับร่วมกับการฉีดยาชาเฉพาะที่ใช้เวลาในการผ่าตัด ประมาณ 30 - 60 นาที
แผลผ่าตัดจะมี 3 แบบ
1. แผลที่รักแร้ข้อดีคือแผลเป็นจะถูกซ่อนอยู่ในรักแร้ข้อเสียคือทําได้ยากกว่าวิธีอื่น
2. แผลที่รอบปานนม ข้อดีคือเป็นการผ่าตัดที่ง่ายข้อเสียคือจะมีแผลเป็นที่รอบปานนม
3. แผลที่ฐานนม ข้อดีข้อเสียเหมือนกับแผลที่รอบฐานนม

พักฟื้น คืนความอึ๋ม
ต้องนอนค้างที่โรงพยาบาล 1 คืน แผลห้ามถูกน้ํา 7 วัน ตัดไหมหลังผ่าตัด 7 วัน และสามารถไปทํางานได้หลังผ่าตัด 3 - 5 วัน หลังจากไม่เจ็บบริเวณเต้านมแล้วจะทําการนวดเต้านมต่ออีกหลายเดือนโดยผู้ป่วยจะทําการนวดด้วยตนเอง โดยแพทย์จะสอนให้ผู้ป่วยนวดเพื่อป้องกันเต้านมแข็งจากผังผืดที่เกิดขึ้น

นมใหญ่ไปนมเล็ก
ปัญหาเรื่องหน้าอกใหญ่สามารถแก้ไขให้เล็กลงได้ซึ่งขึ้นอยู่ว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้น ศัลยแพทย์ต้องตรวจให้แน่ใจก่อนว่าหน้าอกที่ใหญ่มากนั้น ทําให้มีผลกระทบต่อร่างกายส่วนอื่นหรือไม่ เช่น ทําให้ปวดหลังหรือเปล่าถ้ามีปัญหาดังกล่าวแพทย์ก็จะแนะนําให้ทําการรักษา ซึ่งมีวิธีการรักษา 2 วิธี
1. โดยการดูดไขมันรอบตัวหน้าอก ซึ่งจะช่วยให้ขนาดเล็กลงได้แต่ก็ไม่มากนัก
2. โดยการผ่าตัดจะได้ผลดีกว่าคือจะเล็กลงแน่นอนและได้ขนาดที่ต้องการ หากแต่จะมีรอยแผลเป็นที่เป็นรอยเย็บจากการผ่าตัด

เสริมอึ๋มให้เต่งตึง
เต้านมหย่อนเป็นภาวะที่เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น โดยมีเหตุส่งเสริมที่ทําให้เต้านมหย่อน ได้แก่น้ําหนักลด, ตั้งครรภ์, ให้นมบุตร หรือวัยหมดประจําเดือน เต้านมหย่อนสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้โดยการผ่าตัดโดยการย้ายหัวนมให้อยู่ในตําแหน่งที่สูงขึ้น และยกเต้านมที่หย่อนให้สูงขึ้นสําหรับหน้าอกหย่อนยามีวิธีการแก้ไขได้หลายวิธีขึ้นอยู่ว่าหย่อนยานมากน้อยแค่ไหนและต้องการหน้าอกใหม่ที่มีขนาดเล็กลงเท่าไร สําหรับการแก้ไขทําได้โดยการเปิดแผลรอบบริเวณปานนม แล้วเลื่อนปานนมและหัวนมขึ้นไป ถ้าหย่อนยานมากหน่อยอาจจะต้องเปิดแปลเพิ่มเป็นรูปสมอเรือและตัดเนื้อเยื่อของเต้านมบางส่วนออก พร้อมกับยกปานนมและหัวนมขึ้นในตําแหน่งที่ต้องการถ้าหย่อนยานมากแพทย์จะใช้วิธีการผ่าตัดเป็นเส้นตรงที่ใต้ปานนมและเป็นเส้น โค้งตามแนวพับของราวนม วิธีนี้เมื่อเสร็จจะเห็นแผลรอบปานนมและส้นตรงจากปานนมลงมาที่ราวนมและมีแผล บริเวณราวนม ขนาดของแผลขึ้นกับขนาดของเต้านมของผู้ป่วยและส่วนที่ตัดออกไปว่ามีมากน้อยแค่ไหนในผู้ที่มีเต้านมหย่อนและขนาดของเต้านมเล็ก ต้องการที่จะเสริมเต้านมให้ใหญ่ขึ้นสามารถทําได้โดยใช้ถุงซิลิโคนเสริมขนาดให้ใหญ่ขึ้น พร้อมกับการผ่าตัดแก้ไขเต้านมหย่อนในการผ่าตัดเดียวกันการผ่าตัดแก้ไขเต้านมหย่อนใช้เวลาในการผ่าตัด 2 - 3 ชั่วโมง โดยคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลประมาณ 1วัน สามารถไปทํางานได้หลังผ่าตัดประมาณ 1 สัปดาห์ข้อสําคัญหลังผ่าตัดต้องใส่เสื้อยกทรงทั้งกลางวันและกลางคืน เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อให้เต้านมได้รูปทรงที่ดี
 

การศัลยกรรม