บริการศัลยกรรมและความงาม

 
พลังงานแสงความเข้มสูงจาก IPL จะถูกดูดซับโดยเม็ดสีในขน แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนในการทําลายรากขน

ผลที่ได้รับ
ขนที่ขึ้นใหม่จะเล็กลง สีจางลงและค่อยๆ หมดไป ระยะเวลาในการรักษาประมาณ 3-5 ครั้ง โดยการรักษาครั้งต่อไปจะทําเมื่อมีขนขึ้นใหม่
 

การศัลยกรรม