"เราต้องเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมยอมรับความแตกต่าง ของแต่ละคน"

บทสัมภาษณ์ นพ.เทวเดช อัศดามงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รพ.บางมด
 


“ของชิ้นไหน..แพงที่สุดในชีวิตคุณ????” 
“กล้องถ่ายรูป”
“รถยนต์”
“คอนโดมิเนียมหรูกลางเมืองกรุงเทพฯ”
หรือ “บ้าน”

แต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายคน มองว่า “มูลค่า” ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย หากแต่เขามอง “คุณค่า” ซึ่งอาจหมายถึง “ความสุขหรือรอยยิ้ม” ในชีวิตก็ได้

กว่า 3 ทศวรรษของ “โรงพยาบาลบางมด” กับการก้าวเดินเคียงข้างสังคมท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี เครื่องมืออันทันสมัย และพฤติกรรมมนุษย์ สู่เส้นทางการสร้างโรงพยาบาลที่มีคุณค่า และยั่งยืน

นพ.เทวเดช อัศดามงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รพ.บางมด ได้กล่าวถึง การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนว่า

โรงพยาบาลบางมด เรามีชื่อเสียง และถือเป็นผู้นำด้านศัลยกรรมความงามมายาวนาน มีจุดเด่นทางด้านแพทย์ผู้มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเทคนิค ซึ่งเราได้นำความรู้ความสามารถเหล่านั้น มาให้ความช่วยเหลือเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ในถิ่นทุรกันดาร อีกทั้ง ทำให้ผู้คนทั่วทุกมุมโลกกลับมามองเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้ง ผ่านความมั่นใจ รอยยิ้มหลังการทำศัลยกรรม ซึ่งหลายคนไม่ได้มองว่า “มูลค่ามากเท่าไหร่” เพราะสิ่งที่พวกเขาได้กลับมาคือ “คุณค่า” ของชีวิตหลังการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลทางจิตใจมากกว่า

ที่ผ่านมา เราพยายามปูรากฐานและวางแผนระบบการบริหารงาน เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวเดินได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตอย่างต่อเนื่อง  

วันนี้ เราไม่ใช่เพียงโรงพยาบาลเพื่อการรักษาและดูแลคนไข้ตามภารกิจขององค์กรเท่านั้น หากแต่เราดูแลและใส่ใจคนไข้ทั้งสุขภาพทางร่างกายและจิตใจพร้อมกัน เช่นเดียวกับสังคมและชุมชนก็เป็นอีกหนึ่งในความรับผิดชอบที่สำคัญที่เราต้องดูแล ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย หรือมลพิษ การลดพลาสติก การลดขยะ หรือแม้แต่การบริจาคเงินตอบแทนสังคมผ่านมูลนิธิต่างๆ การให้ทุนการศึกษา การมอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน

ในส่วนของพนักงานในองค์กร เราก็ยังให้ความดูแลและใส่ใจเช่นเดียวกัน เพราะทุกหน้าที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญ ไม่ว่าแต่ละคนจะมีหน้าที่อะไร แต่หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไป องค์กรก็ไม่สามารถขับเคลื่อนหรือเดินหน้าต่อได้”    

ทุกวันกระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกนาที ดังนั้น สิ่งสำคัญสำหรับคนในยุคนี้คือ เราต้องหมั่นเรียนรู้และพัฒนาตนอยู่เสมอ เพื่อก้าวตามโลกให้ทัน

“หนึ่งในแนวคิดการทำงานและใช้ชีวิต ผมชอบใช้คำว่า “คำถามสำคัญกว่าคำตอบ” คือถ้าเราตั้งคำถามที่ผิดแต่แรก คำตอบก็จะผิดตามไปแน่นอน หรือเราจะถามคำถามที่ไม่ได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ คำตอบก็จะไม่สร้างสรรค์อยู่ดี เพราะฉะนั้น คำถามจึงมีความสำคัญมากกว่า โดยสิ่งที่เรามุ่งไปที่ไหน มุ่งไปในอดีต หรือมุ่งแก้ปัญหาอนาคต 

และ “เราไม่ได้รู้อะไรมาก เพราะความรู้บนโลกนี้มีมากมาย" เราต้องให้เกียรติผู้คนและเรียนรู้เพื่อพัฒนาอยู่เสมอ โดยเฉพาะเรียนรู้เพื่อรู้จักจุดแข็ง จุดอ่อน ของตนเอง

เช่นเดียวกับองค์กรก็ต้องมีการพัฒนา เราไม่สามารถหยุดกับที่ได้ รวมทั้ง ต้องยอมรับความแตกต่างของคนแต่ละคน เพราะคนเรามีข้อดี ข้อเสียต่างกัน  อยู่ที่เรานั้นมีความสามารถพอที่จะดึงศักยภาพด้านดีของคนนั้นออกมาได้หรือไม่

มีคำกล่าวว่า “ทุกๆ จุดเริ่มต้นจะเป็นความท้าทายอันแสนยากลำบาก แต่ปลายทางของย่างก้าวล้วนมีผลลัพธ์ให้เราได้คอยชื่นชมอยู่เสมอ” เช่นเดียวกับการสร้างองค์เพื่อความยั่งยืน แม้ความจริงจะยากในการวางรากฐาน แต่สุดท้ายเมื่อสำเร็จ “คุณค่า” แห่งการลงมือทำก็จะรอเราอยู่

บทสัมภาษณ์ นพ.เทวเดช อัศดามงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รพ.บางมด

“มั่นใจยิ่งกว่า ที่โรงพยาบาลบางมด”

ปรึกษาปัญหาความงามเพิ่มเติมได้ที่ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2867-0606 ต่อ 1200 , 084-456-7777 , 063-770-0968 , 062-257-5499
http://bangmodaesthetic.com/home
Facebook : www.facebook.com/Bangmodaestheticcenter
LINE ID : @bangmod
Instagram : bangmodaesthetic
YouTube : http://www.youtube.com/user/bangmodhos
เพิ่มเพื่อน