“We take care of you when you can’t” ข้อคิดดี ๆ จาก นพ.พิสุทธิ์ โตวนิชย์ วิสัญญีแพทย์ ประจำศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมดในการผ่าตัดศัลยกรรม นอกจากจะมี “ศัลยแพทย์” ผู้เชี่ยวชาญแล้ว อีกหนึ่งตำแหน่งที่สำคัญคือ “วิสัญญีแพทย์” หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ “หมอดมยา” 

หน้าที่ของ “วิสัญญีแพทย์” คืออะไร? 

หน้าที่หลักคือ การระงับความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยในระหว่างการผ่าตัด ซึ่งคนทั่วไปอาจเข้าใจว่า เมื่อเข้ามาในห้องผ่าตัดแล้ว จะได้รับการ “ดมยา” จนหลับใหล ไม่รู้สึกตัว 

แต่แท้จริงแล้ว การระงับความเจ็บปวดอาจแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ
1.ให้ยาสลบทั้งตัว คือทำให้หมดสติ และ 
2. การให้ยาชาเฉพาะจุด ทำให้บริเวณผ่าตัดไม่รู้สึกเจ็บปวด โดยผู้ป่วยไม่หมดสติ

นพ.พิสุทธิ์ โตวนิชย์ วิสัญญีแพทย์ ประจำศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมด ได้อธิบายงานของวิสัญญีแพทย์ ไว้ว่า 

“จากส่วนหนึ่งของเอกสารในการประชุมวิชาการวิสัญญีแพทย์ระดับนานาชาติ ซึ่งมีถ้อยคำว่า “We take care of you when you can’t” เป็นข้อความที่ผมรู้สึกว่า สามารถอธิบายงานของวิสัญญีแพทย์ ได้อย่างดีที่สุด และครอบคลุมที่สุด เพราะไม่ว่าจะเป็นการระงับ ความรู้สึกด้วยวิธีไหนก็ตาม คนไข้ที่ได้รับการระงับความรู้สึก จะไม่ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เต็มที่ในขณะนั้น โดยเฉพาะคนไข้ที่ได้รับ การระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างในการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง ก็ต้อง ได้รับการดูแลอย่างดี 

เพราะฉะนั้น ก็จะเป็นหน้าที่ของเราวิสัญญีแพทย์ที่จะดูแลคนไข้ อย่างดีที่สุด ให้ปลอดภัยที่สุดในระหว่างที่คนไข้ไม่รู้สึกตัว เราก็จะทำหน้าที่ดูแลคนไข้แทน”

ทุกวันนี้ “วิสัญญีแพทย์” มีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนคนไข้ เนื่องจากจำนวนแพทย์ที่จบเฉพาะทางด้านนี้น้อย และต้องใช้เวลา ศึกษาหลายปี อีกทั้ง ยังต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญ และต้องเสียสละเวลาเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากหน้าที่ในการ ดูแลคนไข้ในห้องผ่าตัดแล้ว วิสัญญีแพทย์ ยังมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วย นอกห้องผ่าตัดอีกด้วย เช่น ดูแลผู้ป่วยหนักที่อยู่ในขั้นวิกฤต อยู่ในทีมช่วยกู้ชีวิตให้ฟื้นคืนชีพ ให้การระงับความเจ็บปวดเรื้อรัง ในผู้ป่วยมะเร็ง รับปรึกษาเรื่อง การใช้เครื่องช่วยหายใจ และเปิดทางหายใจ ช่วยลดความกังวลหรือความหวาดกลัว ในการทำฟันและการตรวจต่างๆ เป็นต้น

ได้ฟังเรื่องราวของ “วิสัญญีแพทย์” แบบนี้แล้ว เราคงต้องให้ความสำคัญ กับ “วิสัญญีแพทย์” หรือ “หมอดมยา” กันเสียใหม่ เพราะไม่ใช่แค่ใคร ก็ได้ แต่ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและจบเฉพาะด้านจริงๆ“มั่นใจยิ่งกว่า ที่โรงพยาบาลบางมด”

ปรึกษาปัญหาความงามเพิ่มเติมได้ที่ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2867-0606 ต่อ 1200 , 084-456-7777 , 063-770-0968 , 062-257-5499
http://bangmodaesthetic.com/home
Facebook : www.facebook.com/Bangmodaestheticcenter
LINE ID : @bangmod
Instagram : bangmodaesthetic
YouTube : http://www.youtube.com/user/bangmodhos
เพิ่มเพื่อน