มั่นใจ ปลอดภัย
"10 มาตรการ ป้องกัน COVID-19"


 
แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ “โควิด-19” (COVID-19) ในประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่ไม่มีการแพร่กระจายในวงกว้าง แต่เพื่อให้ผู้รับบริการของศูนย์ศัลยกรรมความงาม โรงพยาบาลบางมด ทุกท่าน มั่นใจในความปลอดภัยของการเข้ารับบริการ ทางโรงพยาบาล จึงได้กำหนด “10 มาตรการ ป้องกัน COVID-19” โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
  
สำหรับ “10 มาตรการ ป้องกัน COVID-19” เป็นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ดังนั้น ผู้รับบริการของศูนย์ศัลยกรรมความงาม โรงพยาบาลบางมด ทุกท่าน จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย ในการเข้ารับบริการ


“มั่นใจยิ่งกว่า ที่โรงพยาบาลบางมด”

ปรึกษาปัญหาความงามเพิ่มเติมได้ที่ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2867-0606 ต่อ 1200 , 084-456-7777 , 063-770-0968 , 062-257-5499
http://bangmodaesthetic.com/home
Facebook : www.facebook.com/Bangmodaestheticcenter
LINE ID : @bangmod
Instagram : bangmodaesthetic
YouTube : http://www.youtube.com/user/bangmodhos

เพิ่มเพื่อน