เปรียบเทียบศัลยกรรมหน้าท้อง แบบ Full , Mini และ Modern Abdominoplasty แตกต่างกันอย่างไร ?

สำหรับคุณผู้หญิงที่มีอายุมากขึ้น , เคยผ่านการคลอดบุตร หรือคนที่เคยอ้วนมาก ๆ แล้วลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว ในเวลาสั้น ๆ มักจะประสบปัญหาหลัก 3 เรื่อง ดังนี้
 
 1. หน้าท้องหย่อนคล้อย
 2. หน้าท้องลาย
 3. ไขมันบริเวณหน้าท้อง
   
ตามหลักการแพทย์ สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้ด้วย “การศัลยกรรมหน้าท้อง” (Abdominoplasty) ซึ่งก่อนการผ่าตัด แพทย์จะทำการตรวจประเมิน 3 หัวข้อหลัก ดังนี้
 
 1. ผิวหนังเป็นอย่างไร มีความหย่อนคล้อยของชั้นผิวหนังมาก หรือน้อย ?
 2. ปริมาณไขมัน มีไขมันมาก หรือน้อย ?
 3. กล้ามเนื้อ เช่น ในกรณีผู้หญิงที่เคยคลอดบุตร กล้ามเนื้อจะแยก การผ่าตัดก็จำเป็นต้องกระชับกล้ามเนื้อ เป็นต้น
   
ฉะนั้น การผ่าตัดที่ดี จะต้องทำการผ่าตัด ให้ตรงกับสาเหตุในแต่ละคน เช่น หากคนไข้มีปัญหาอยู่ที่ปริมาณไขมันเพียงอย่างเดียว แต่ผิวหนัง และกล้ามเนื้อไม่มีความหย่อนคล้อย ก็ทำเพียง “การดูดไขมัน” เป็นต้น
 
 
การดูดไขมัน
ข้อดี
 1. พักฟื้นเร็ว ใช้เวลาไม่นาน
 2. แผลผ่าตัดเล็ก มีเพียงรูที่เจาะสำหรับดูดไขมันเท่านั้น
 3. การบวมช้ำน้อย และการเข้าที่เร็วขึ้น
   
ข้อเสีย
 1. ไม่สามารถแก้ไขความหย่อยคล้อยได้
 2. ไม่สามารถตัดผิวหนังส่วนเกินได้
   
โดยปกติแล้วผนังหน้าท้องของคนเรา มีด้วยกัน 3 ชั้นหลัก ได้แก่ ชั้นผิวหนัง ชั้นไขมัน และชั้นกล้ามเนื้อ แต่หากลึกกว่านี้จะเป็นเยื่อบุช่องท้อง และช่องท้อง เป็นต้น สำหรับการทำศัลยกรรมหน้าท้อง จะทำเพียง 3 ชั้นแรก คือ ชั้นผิวหนัง ชั้นไขมัน และชั้นกล้ามเนื้อ นั่นเอง
 
การศัลยกรรมหน้าท้อง (Abdominoplasty) ถือเป็นการผ่าตัดที่ได้ผลดีที่สุด ในการแก้ไขปัญหาหน้าท้อง สำหรับคนไข้ที่เหมาะสมสำหรับการทำศัลยกรรมหน้าท้อง (Abdominoplasty) มีดังต่อไปนี้
 1. คนไข้ที่ผิวหนังหย่อนคล้อยมาก
 2. คนไข้ที่กล้ามเนื้อแยก

 
การศัลยกรรมหน้าท้อง แบบ Full Abdominoplasty
 
การศัลยกรรมหน้าท้องแบบ Full Abdominoplasty แผลผ่าตัดจะอยู่บริเวณด้านล่าง แพทย์จะทำการเปิดแผลผ่าตัดด้านล่าง และเข้าไปเย็บกระชับกล้ามเนื้อทั้งด้านบน และด้านล่าง จะไล่ตั้งแต่บริเวณลิ้นปี่ ไล่ลงมาจนถึงด้านล่าง บริเวณหัวเหน่า (ใต้สะดือ)
 
หลังจากนั้น จะทำการตัดผิวหนังส่วนเกินทางด้านล่างออก จากนั้นจะดึงผิวหนังจากด้านบน ลงมาปิดด้านล่างแทน และร่วมกับการย้ายสะดือ ทั้งนี้ ตำแหน่งของสะดือจะต้องย้ายไปอยู่ในบริเวณที่ดึงผิวหนังลงมา
 
แผลผ่าตัด จะอยู่บริเวณด้านล่าง ตรง Bikini Line คล้าย ๆ กับแผลผ่าตัดคลอดบุตร และแผลบริเวณสะดือ
 
ข้อดี
 1. ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด เนื่องจากกล้ามเนื้อตึง และผิวหนังส่วนเกินหาย
ข้อเสีย
 1. ใช้ระยะเวลาการพักฟื้นนาน ประมาณ 2 – 3 สัปดาห์ ขึ้นไป
 2. แผลผ่าตัดเยอะ ซึ่งได้แก่ บริเวณด้านล่างตรง Bikini Line คล้าย ๆ กับ  แผลผ่าตัดคลอดบุตร และแผลบริเวณสะดือ

ตัวอย่างการผ่าตัดแบบ Full Abdominoplasty
 
การศัลยกรรมหน้าท้อง แบบ Mini Abdominoplasty
 
ข้อดี
 1. เนื่องจากเย็บกระชับเฉพาะด้านล่าง ทำให้มีแผลบริเวณด้านล่างเท่านั้น ไม่มีแผลบริเวณสะดือ
 2. พักฟื้นน้อย
ข้อเสีย
 1. ผลลัพธ์ที่ได้ อาจจะไม่ดีเท่ากับแบบ Full Abdominoplasty เนื่องจากเย็บกระชับเฉพาะด้านล่าง ดังนั้นคนไข้ที่มีความหย่อนคล้อยบริเวณด้านบนด้วย หรือมีกล้ามเนื้อแยกด้านบนด้วย อาจจะมีผลลัพธ์ที่ไม่ได้ดีมาก
 
​ตัวอย่างการผ่าตัดแบบ Mini Abdominoplasty ร่วมกับการดูดไขมัน
การศัลยกรรมหน้าท้อง แบบ Modern Abdominoplasty
 
แพทย์ได้ประยุกต์นำข้อดีของทั้งแบบ Full และ Mini มารวมกัน ทำให้ Modern Abdominoplasty เป็นการศัลยกรรมหน้าท้องที่ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดในปัจจุบัน
 
จะมีแผลเฉพาะด้านล่าง ซึ่งแพทย์จะเย็บกระชับกล้ามเนื้อตั้งแต่ด้านบน ถึงด้านล่างทั้งหมด และสามารถเลื่อนสะดือ โดยที่ไม่มีแผลรอบสะดือได้
 
ข้อดี
 1. ไม่มีแผลรอบสะดือ (ซ่อนแผลไว้ด้านใน) 
 2. แผลผ่าตัดเล็กลง แผลจะอยู่ด้านล่างอย่างเดียว
 3. พักฟื้นเร็ว เฉลี่ย 2-3 วัน สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
 4. มีผลลัพธ์ที่ดี สามารถเย็บกระชับได้ทั้งหน้าท้อง ได้ผลลัพธ์ความตึงของหน้าท้องแบบ Full Abdominoplasty
ข้อเสีย
 1. จำเป็นต้องประเมินอย่างละเอียด ต้องผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
​ตัวอย่างการผ่าตัดแบบ Modern Abdominoplastyตารางเปรียบเทียบการศัลยกรรมหน้าท้อง (Abdominoplasty) ทั้ง 3 แบบ

 

ทั้งนี้การศัลยกรรมความงามทุกประเภท รวมทั้งศัลยกรรมหน้าท้อง (Abdominoplasty) จะต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และคนไข้จำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ เพื่อทำการประเมินวิเคราะห์สภาพผิวหนังของคนไข้ก่อนการผ่าตัด จากนั้นหลังการผ่าตัด จะต้องปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด   

 

 
    
 
 

“มั่นใจยิ่งกว่า ที่โรงพยาบาลบางมด”

ปรึกษาปัญหาความงามเพิ่มเติมได้ที่ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2867-0606 ต่อ 1200 , 084-456-7777 , 063-770-0968 , 062-257-5499
Facebook : www.facebook.com/Bangmodaestheticcenter
LINE@ : @bangmod
Instagram : bangmodaesthetic
YouTube : http://www.youtube.com/user/bangmodhos
เพิ่มเพื่อน