การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพบริการสำหรับโรงพยาบาล"
นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล ผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมด เป็นประธานเปิดการอบรมในหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพบริการสำหรับโรงพยาบาล” เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านงานบริการให้กับบุคลากร ของศูนย์ศัลยกรรมความงาม โรงพยาบาลบางมด เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์ศัลยกรรมความงามระดับเอเชีย