การประชุมสัมมนา ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมด มุ่งเน้นนโยบายการทำศัลยกรรมความงามอย่างปลอดภัย และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล จึงได้รับเกียรติจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี โดยนายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในการสัมมนาหัวข้อเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยของผู้รับบริการ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น โดยมี คุณณัฐพงษ์ จิรภัตตานนท์ ผู้จัดการทั่วไป และคุณกนิษฐ์นิตา อำนวยทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมด เป็นตัวแทนเข้าสัมมนา