“พัฒนาตนเอง พัฒนางาน บริการเป็นเลิศ” คติประจำใจในการทำงาน ของ "คุณประภาพร คำเหลือ" ​


“ทำไมเราหยุดอยู่กับที่ และทำแต่ในสิ่งเดิมๆ”
“ทำไมเมื่อเจอสิ่งแปลกใหม่ ฉันถึงคิดว่าไม่สามารถทำได้ และจบด้วยการไม่กล้าทำ”
“เขาพูดเรื่องอะไรกัน ทำไมฉันไม่เข้าใจ”
“โอ๊ย!!!! ฉันรู้หมดแล้ว ไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มก็ได้”


คุณรู้หรือไม่ว่า ทั้งหมดคือ “อุปสรรค” สำคัญในการพัฒนาตนเอง

จอน คาบัท-ซินน์” (Jon Kabat-Zinn) บิดาแห่งการเจริญสติทางการแพทย์ กล่าวว่า “หากใครยังทำตัวดังน้ำเต็มแก้ว นั่นคือ คิดอยู่แค่ว่าสิ่งนี้ ฉันรู้ฉันเข้าใจหมดแล้ว นั่นเท่ากับคือ “อุปสรรค” อันใหญ่หลวงในการช่วยให้เขาผู้นั้นพัฒนาตนเอง และยังคงวนเวียนอยู่ในความมืดบอดต่อไป”

ทุกองค์กร ทุกตำแหน่งหน้าที่มีความสำคัญเท่าเทียมกันหมด หากขาดน๊อต หรือเฟือง หรือเป็นชิ้นส่วนที่ไม่มีความสมบูรณ์ แม้เพียงส่วนเดียว ทุกอย่างก็จะหยุด หรือไม่สามารถเดินต่อได้อย่างสมบูรณ์

เช่นเดียวกับการทำหน้าที่ของโรงพยาบาล นอกเหนือจากแพทย์ และพยาบาลแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ก็เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ 

“แม้เราจะเป็นเพียงพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ แต่เราก็คือ ฟันเฟืองตัวเล็กๆ ที่สำคัญต่อองค์กร และหน่วยงานของเราเช่นเดียวกัน อย่าคิดว่า คนตัวเล็กๆ อย่างเราจะช่วยอะไรองค์กรได้ แต่ควรคิดว่าเราจะสามารถช่วยองค์กรได้อย่างไรบ้าง ดังนั้น ในทุกวัน เราจึงไม่หยุดจะเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน เพื่อนำสู่บริการที่เป็นเลิศ”  

นี่คือ แนวคิดส่วนหนึ่งในการทำงานของ “คุณประภาพร คำเหลือ” พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมด

“การพัฒนาตนเองในทุกวิชาชีพ ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ โดยเฉพาะในยุค 4.0 ศัลยกรรมเมืองไทย มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย และการแข่งขันสูง เกิดการจัดตั้งคลินิกขึ้นเยอะมากมาย ดังนั้น เราจำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านศัลยกรรม โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับเทคนิคใหม่ๆ รวมถึง ทักษะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนไข้ เช่น การให้ข้อมูลรายละเอียดได้อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับบริการได้อย่างมากขึ้น 

ในทุกเดือนๆ ศูนย์ศัลยกรรมความงาม ชั้น 12 ก็จะมีการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานร่วมกัน โดยแบ่งเป็นการประชุมภาพรวม ซึ่งในส่วนนี้ทีมแพทย์ และพยาบาลจะมีการประชุมและอภิปรายถึงเคสต่างๆ ที่มีความน่าสนใจ เพื่อให้ทุกคนในทีมได้เรียนรู้และเข้าใจ พร้อมรู้วิธีช่วยเหลือคนไข้อย่างทันท่วงที หรือศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ นำความรู้เทคนิคใหม่ๆ ตามหลักการแพทย์มาบอกเล่า เพื่อเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ ให้กับเรา และสามารถนำสู่การให้ข้อมูลคนไข้อย่างถูกต้อง

อีกส่วนคือ การประชุมย่อยในทีมพยาบาล ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากคนไข้ที่เข้ามาพบเราด้วยปัญหาแตกต่างกัน โดยมีพยาบาลวิชาชีพคอยให้คำแนะนำ ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทำให้เกิดการวางแผนในการทำงาน หรือปัญหาได้รับการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ การพัฒนาทักษะการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเรียนรู้ด้านภาษาด้วยตนเอง ก็เป็นการพัฒนาตนเอง และสร้างการตื่นตัวในการทำงานด้วยเช่นเดียวกัน 

เพราะฉะนั้น เจ้าหน้าที่ และบุคลากรจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และตลอดเวลา ซึ่งเมื่อเราพัฒนาตนเองอยู่เสมอแล้ว ก็สามารถต่อยอดไปสูการพัฒนาเพื่อองค์รวม หมายความว่า เราสามารถนำความรู้มาส่งเสริมและถ่ายทอดให้กับทีมบุคลากรของเรา เพื่อผลประโยชน์ในอนาคตต่อองค์กร 

นอกเหนือจากการพัฒนาตนเอง พัฒนางานแล้ว การพัฒนางานด้านการบริการ เราก็ต้องดูแล และใส่หัวใจลงไป เพื่อให้คนไข้เกิดความประทับใจ และช่วยบอกต่อ ซึ่งท้ายสุดแล้ว เราก็จะสุขใจในฐานะผู้ให้การบริการ ในขณะที่ผู้รับบริการก็สุขใจด้วยเช่นกัน 

บทสัมภาษณ์ 
คุณประภาพร คำเหลือ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมด“มั่นใจยิ่งกว่า ที่โรงพยาบาลบางมด”

ปรึกษาปัญหาความงามเพิ่มเติมได้ที่ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2867-0606 ต่อ 1200 , 084-456-7777 , 063-770-0968 , 062-257-5499
http://bangmodaesthetic.com/home
Facebook : www.facebook.com/Bangmodaestheticcenter
LINE ID : @bangmod
Instagram : bangmodaesthetic
YouTube : http://www.youtube.com/user/bangmodhos
เพิ่มเพื่อน