เปิดแผนแม่บทนโยบาย 4S “รพ.บางมด” กับมาตรการคุมเข้มเพื่อความปลอดภัยรับ New Normal


 
ภาพผู้คนล้มลงบนท้องถนนในประเทศจีน กลายเป็นกระแสไวรัลที่มีการแชร์อย่างมากมายบนสื่อโซเชียลมีเดียในช่วงเดือน ธ.ค.62 ซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่า เหตุการณ์ดั่งภาพยนตร์ไซไฟที่เคยได้เห็นกัน จะกลับกลายเป็นเรื่องจริงที่เหมือนฝันร้ายให้กับผู้คนทั่วโลก และสร้างความสูญเสียให้กับมวลมนุษยชาติอย่างมหาศาลเช่นนี้ 

หากนับระยะเวลาจนถึงปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด -19 ภายในประเทศไทย กินระยะเวลาเกือบ 4 เดือนแล้ว โดยมีจุดเริ่มต้นห่างจากการประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุ ณ เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 62 เพียง 12 วัน ซึ่งประเทศไทย ได้ตรวจพบและยืนยันผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รายแรก เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 63 และเริ่มตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศนอกพื้นที่กรุงเทพฯ จนรัฐบาลต้องออกมาตรการคุมเข้มเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของ โควิด -19 

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด -19 (วันที่ 29 เม.ย.63) ประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9 คน ซึ่งถือเป็นตัวเลขหลักเดียว วันที่สาม นับตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.เป็นต้นมา และมีผู้ป่วยรักษาหายสะสมที่ 2,665 ราย ส่วนผู้ป่วยสะสมที่ยังอยู่ในการรักษาตัวอยู่ที่ 228 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 54 ราย ซึ่งกล่าวได้ว่าระบบสาธารณสุขไทยมีความแข็งแกร่งและมั่นคงด้านสุขภาพสมกับที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 6 จาก 195 ประเทศทั่วโลกและเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย จากมหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ และองค์กร Nuclear Threat Initiative ในรายงานดัชนีความมั่นคงทางด้านสุขภาพ (2019 Global Health Security Index) รวมทั้ง ยังเป็น 1 ใน 13 ประเทศที่มีความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดมากที่สุดอีกด้วยนพ.ธนัญชัย อัศดามงคล ผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมด ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการคุมเข้มเพื่อความปลอดภัยและห่างไกลจากการแพร่ระบาดของ โควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาว่า 

“ในช่วงที่ผ่านมา คนไทยได้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคมตามคำแนะนำของหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากการแพร่ระบาดของ โควิด -19 เช่น การล้างมือบ่อยๆ ครั้งละ 20 วินาที, การใส่หน้ากากอนามัย, การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing), การงดอยู่ในพื้นที่ชุมชน หรือพื้นที่แออัด, การขอความร่วมมือจากประชาชนให้อยู่บ้าน เป็นต้น จนทำให้เกิดปรากฏการณ์ New Normal หรือ ความปกติใหม่ ทั้งในด้านพฤติกรรมมนุษย์กับวิถีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ 

สำหรับโรงพยาบาลบางมดเอง เราได้เฝ้าระวังตั้งแต่การเริ่มต้นการแพร่ระบาดของโควิด -19 และได้มีการวางกรอบนโยบายการบริหารจัดการให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายใน เพื่อให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ และยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้มีความเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นด่านหน้าที่มีความสำคัญ ในการรักษาพยาบาล และความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการเองด้วย รวมทั้ง การนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับการประชุมทางไกลอย่าง VDO Conference หรือ การ VDO Call เข้ามาให้คำปรึกษาสำหรับคนไข้ในพื้นที่ห่างไกล เช่น พื้นที่ในต่างจังหวัด หรือการติดตามอาการสำหรับผู้ที่พักอาศัยในต่างประเทศ โดยได้ใช้ Bangmod Online Counselling เป็นการนำร่อง เพื่อเชื่อมต่อระหว่างแพทย์ผู้รักษากับคนไข้ที่มีความกังวลใจ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นต้น” นอกจากนี้ นพ.ธนัญชัย ยังได้เผยถึงนโยบายมาตรการคุมเข้ม 4S ซึ่งถือเป็นแผนแม่บทสำคัญสำหรับองค์กร เพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมมนุษย์กับวิถีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ (New Normal) และสนับสนุนให้ทุกโรงพยาบาล รวมถึง คลินิกทั่วไป และคลินิกศัลยกรรมความงาม ได้นำมาตรการคุมเข้มดังกล่าวมาเป็นแนวทางเพื่อความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้ารับบริการเช่นเดียวกันนี้ด้วย ซึ่งนโยบายมาตรการคุมเข้ม 4S สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
 

1. Safe & Security การเน้นความปลอดภัยทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้ารับบริการ โดยตรวจวัดอุณหูมิและซักประวัติก่อนเข้ารับบริการ การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดเครื่องมือและสถานที่ การเคร่งครัดตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมทั้ง การใส่หน้ากากทางการแพทย์ และล้างมือก่อนและหลังการบริการ

2. Screening Test การนำแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงมาใช้ก่อนเข้ารับบริการ สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงจะมีการตรวจคัดกรองด้วย Rapid Test / PCR ก่อนทำการผ่าตัด ซึ่งถือเป็นการยกระดับความเข้มงวดและเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคน

3. Service เพิ่มการบริการรูปแบบใหม่ ซึ่งทำให้ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ เช่น การให้คำแนะนำผ่าน VDO Call อย่าง Bangmod Online Counselling รวมทั้ง อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการภายใต้มาตรฐานและคุณภาพระดับสากล

4. Selected การเลือกการผ่าตัดที่มีความเหมาะสมให้กับคนไข้ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ หรือระยะเวลาการพักฟื้นสั้นๆ เช่นเดียวกับการศัลยกรรมความงาม การทำน้อย ทำแต่พอดี และรู้จักเลือกเป็นทั้งแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ สถานพยาบาลที่มีมาตรฐานระดับสากล จะยิ่งทำให้ปลอดภัย

วันนี้ แม้การต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงมีอยู่ แต่ด้วยสถิติตัวเลขของผู้ป่วยใหม่ที่มีอัตราชะลออยู่ที่ตัวเลขหลักเดียวอย่างต่อเนื่อง เชื่อแน่ว่า หลังจากนี้อีกไม่นานปรากฏการณ์ “ฟ้าหลังฝน” จะคืนสิ่งสวยงามมาให้คนไทยทั้งประเทศได้ยิ้มออกมาอีกครั้ง หากทุกคนร่วมมือป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 

 
 
ปรึกษาปัญหาเรื่องศัลยกรรมครบวงจรเพิ่มเติมได้ที่ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2867-0606 ต่อ 1200 , 084-456-7777 , 063-770-0968 , 062-257-5499
Facebook : www.facebook.com/Bangmodaestheticcenter
LINE ID : @bangmod
Instagram : bangmodaesthetic
YouTube : http://www.youtube.com/user/bangmodhos
เพิ่มเพื่อน