4S มาตรการความปลอดภัยที่ทำให้คุณมั่นใจ 


 
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในวงกว้างขณะนี้ ทางศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมด ได้เตรียมมาตรการการรับมือเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้เข้ารับบริการทุกท่าน ซึ่งประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก (4S) ดังนี้ 
 

 
มาตรการที่ 1 Safe & Security 
ป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัสและฝอยละอองในอากาศ 
 
- ทางศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมด กำหนดให้บุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรักษาพยาบาล สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา ขณะปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19
 
- การเพิ่มความถี่ในการฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดจุดสาธารณะที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัส และฝอยละอองในอากาศ ประกอบด้วยห้องตรวจแพทย์, ลิฟต์โดยสาร, ราวจับ, ห้องน้ำ, ลูกบิดประตู, พื้นที่นั่งรอ, รถเข็นผู้ป่วย รวมถึง สถานที่และเครื่องมือในการผ่าตัด โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสากลในการฆ่าเชื้อไวรัส
 
- การบริหารจัดการเส้นทางเข้า – ออก ศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมด สำหรับผู้เข้ารับบริการทางโรงพยาบาลได้จำกัดเส้นทางการเข้า – ออกไว้เพียง 1 จุด โดยผู้เข้ารับบริการที่มีความประสงค์จะเข้ารับบริการทุกท่าน ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ซักประวัติโดยพยาบาลวิชาชีพทุกครั้ง นอกจากนั้น ภายในศูนย์ศัลยกรรมฯ ยังได้จัดจุดบริการแอลกอฮอล์ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 
ทั้งนี้ ทางศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมด ได้จัดเตรียมที่นั่งสำหรับผู้เข้ารับบริการทุกท่าน โดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน 
 
มาตรการที่ 2  Screening Test 
เพิ่มความมั่นใจด้วยการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ก่อนผ่าตัด
 
สำหรับผู้เข้ารับบริการทุกท่าน นอกจากการตรวจวัดอุณหภูมิ และการซักประวัติเบื้องต้น โดยพยาบาลวิชาชีพแล้ว ทางศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมด ยังได้เพิ่มมาตรการการตรวจคัดกรองก่อนเข้ารับบริการอีกขั้น ด้วย 
 
1. แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส Covid-19
 
2. การตรวจด้วยชุดตรวจ Rapid Antigen Test และ/หรือ PCR ตามความเหมาะสม เพื่อคัดกรองผู้ป่วย ในรายที่มีความเสี่ยงสูงก่อนการผ่าตัด เพื่อให้ทุกท่านเกิดความมั่นใจและปลอดภัย โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะทราบผล
 
 
มาตรการที่ 3 Service
เพิ่มบริการที่ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
 
เพราะเราเข้าใจและห่วงใยทุกท่าน ศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมด จึงได้เปิดช่องทาง Bangmod Online Counselling ในรูปแบบ VDO Call เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับทุกท่านในการขอรับคำปรึกษาปัญหาความงามเบื้องต้น โดยแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง ซึ่งผู้เข้ารับบริการสามารถทำได้ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ คือ 


1. Add line : @bangmod 
2. ลงนัดหมายการจองกับเจ้าหน้าที่
3. รอรับคำปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งผ่านทาง VDO Call
 
นอกจากนี้ หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัย ทางศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมด ยังได้จัดเตรียมพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้คำแนะนำในการปฏิบัติดูแลตนเองอย่างถูกต้องทุกวัน โดยท่านสามารถติดต่อมาได้ 4 ช่องทาง ได้แก่
 
1. ศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมด ชั้น 12 ทุกวัน เวลา 08.00 – 19.00 น.
2. โทรศัพท์หมายเลข  0-2867-0606 ต่อ 1200 - 1204, 084-456-7777, 063-770-0968, 062-257-5499
3. Line@ : @bangmod
4. Facebook : www.facebook.com/Bangmodaestheticcenter
 
มาตรการที่ 4 Selected 
ยิ่งทำน้อย ยิ่งปลอดภัย
 
ทีมแพทย์และพยาบาลจะช่วยแนะนำการผ่าตัดที่พอดี และเหมาะสมกับแต่ละบุคล (Selected)  สิ่งสำคัญที่สุดในการทำศัลยกรรม คือ “ความปลอดภัย” ดังนั้น ทางศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมด จึงยึดมั่นในมาตรการการดูแลความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการทุกท่าน ทั้งก่อนการเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรม โดยทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ จำเป็นต้องตรวจวิเคราะห์ร่างกายและสุขภาพของผู้เข้ารับบริการก่อนทุกครั้ง ซึ่งจะทำให้แพทย์ทราบถึงปัญหาของคนไข้ และวางแผนวิธีการแก้ไขได้อย่างตรงจุด 
 
เช่นเดียวกับผู้เข้ารับบริการต้องตระหนักในการเลือกสถานพยาบาลที่มีความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากลการเลือกแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะทาง, ทีมบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น 
 
ในส่วนของการดูแลตนเองหลังการผ่าตัด คนไข้ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้เกิดผลลัพธ์ที่ดีภายหลังการศัลยกรรม 
 
ดังนั้น สิ่งสำคัญในการทำศัลยกรรม คือ
 
- “ยิ่งทำน้อย ยิ่งปลอดภัย” เพราะการทำศัลยกรรมควรทำเฉพาะจุดที่มีปัญหา ทำให้น้อย แต่ตรงปัญหาที่สุด จึงจะได้รับผลดี 
 
- “ยิ่งพอดี ยิ่งปลอดภัย” อย่าฝืนธรรมชาติมากๆ เพราะโอกาสเกิดผลแทรกซ้อนตามมา ควรทำให้พอดีกับโครงสร้างของแต่ละคน 
 
- “ยิ่งเลือกเป็น ยิ่งปลอดภัย” คือ ควรรู้จักเลือก ได้แก่ สถานพยาบาลที่มีมาตรฐานสากล, เลือกแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์, วัสดุอุปกรณ์ที่ดี เช่น ซิลิโคน ได้รับมาตรฐาน อย. US FDA เป็นต้น รวมถึง อย่าหลงเชื่อตามคำโฆษณา รีวิวต่างๆ มากจนเกินไป
 
และทั้งหมดนี้คือ มาตรการของทางศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมด เพื่อการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจและเกิดความปลอดภัยกับผู้เข้ารับบริการทุกท่าน 
 


 
ปรึกษาปัญหาเรื่องศัลยกรรมครบวงจรเพิ่มเติมได้ที่ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2867-0606 ต่อ 1200 , 084-456-7777 , 063-770-0968 , 062-257-5499
Facebook : www.facebook.com/Bangmodaestheticcenter
LINE ID : @bangmod
Instagram : bangmodaesthetic
YouTube : http://www.youtube.com/user/bangmodhos
เพิ่มเพื่อน